L’empresa

Novaterra ofereix serveis mediambientals a empreses del sector industrial, immobiliari, de serveis i a les administracions públiques amb eficàcia, professionalitat i adaptabilitat.

L’existència de regulacions mediambientals cada vegada més complexes i restrictives i el compromís amb l’entorn, obliga a que moltes empreses requereixin serveis especialitzats.

Novaterra ofereix serveis mediambientals, que amb una concepció integral, inclouen la consultoria, l’enginyeria, l’execució del projecte i la gestió mediambiental.

Els serveis de es sustenten en tres pilars fonamentals:

  • Uns professionals amb sòlids coneixements i àmplia experiència en la gestió mediambiental.
  • L’ús de mètodes de treball i tecnologies que permeten optimitzar l’eficàcia dels nostres serveis, podent oferir unes tarifes molt competitives.
  • La nostra vocació d’empresa de serveis amb una clara orientació a incrementar el benefici dels nostres clients.

Àmbits d’actuació:

  • Gestió de sòls i aigües subterrànies contaminades
  • Consultoria mediambiental
  • Geotècnia
  • Geotèrmia

Treballem per incrementar el valor de les empreses dels nostres clients, eliminant sistemàticament els seus riscos i les seves responsabilitats mediambientals.

L’àmbit d’actuació de Novaterra es centra a Catalunya i al País Basc, però també actua a la resta de comunitats autònomes i a d'altres estats europeus com Andorra, Portugal, França, Itàlia i Romania.


Qualitat en el servei

La qualitat és un símbol que identifica a

Novaterra es troba acreditada per l'Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) conforme als criteris de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 com Entitat d'Inspecció en l’Àrea mediambiental, amb Acreditació núm. 190/EI350.

A més, es troba acreditada pel govern basc com Entitat d’investigació i recuperació de la qualitat del sòl en el marc del que s’estableix en el Decret 199/2006, de 10 d’octubre, pel que s’estableix el sistema d’acreditació d’aquestes entitats.

Novaterra està contractada des de l’any 2002 per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) com Entitat d'assistència tècnica per a la gestió de la contaminació del sòl a Catalunya.

Novaterra es troba en procés d’implantació de les normes de gestió de la qualitat ISO 9001 i del sistema de gestió mediambiental ISO 14001.
TRASLLAT DE DOMICILI

Novaterra Per acord unànim de la Junta General d'Accionistes de la Companyia, es trasllada el domicili social al carrer Vallirana num. 30, 2º pis, 1ª porta, (08006) de Barcelona.Barcelona, 29 de Juliol de 2010.


El Secretari del Consell d'Administració


Novaterra © 2018   -   Tots els drets reservats
XHTML . CSS   |   powered & designed by InThe Network, S.L.  

|  Home   |  Sòls contaminats   |  Consultoria ambiental   |  Geotècnia   |  Geotèrmia   |  Projectes i referències   |  Avís Legal   |  Política de privacitat   |